Ennakkovarauspalvelua koskevat sopimusehdot

PYSÄKÖINTIPAIKAN VARAAMISTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

Nämä erityisehdot (”Erityisehdot”) koskevat Aimo Park Finland Oy:n (”Aimo Park”) tarjoamaa pysäköintipaikan ennakkovarauspalvelua, joka toimii verkko- ja mobiiliympäristössä (”Ennakkovarauspalvelu”). Näiden Ehtojen lisäksi Ennakkovarauspalveluun sovelletaan Aimo Parkin yleisiä ehtoja (”Käyttöehdot”) sekä Aimo Parkin kulloinkin antamia ohjeita. Käyttöehtoihin voitte tutustua osoitteessa www.aimopark.fi . Käyttämällä Ennakkovarauspalvelua sitoudutte noudattamaan Käyttöehtoja ja näitä Erityisehtoja. Ennakkovarauspalvelun käyttö ilman ehtojen hyväksymistä tai ymmärtämistä on kielletty.

Näissä Erityisehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa, ellei tiettyä ilmaisua ole näissä Erityisehdoissa nimenomaisesti erikseen määritelty.

Ennakkovarauspalvelua koskevat sopimusehdot

Asiakas voi varata autolleen pysäköintipaikan tietyiltä Aimo Parkin operoimilta pysäköintialueilta (”Ennakkovaraus”). Ennakkovaraus tehdään Taskuparkki -sovelluksen tai Aimo Parkin verkkopalvelun kautta. Aimo Parkin ja Asiakkaan välille syntyy Sopimus Ennakkovarauspalvelusta Asiakkaan tehtyä ja maksettua Ennakkovarauksen. Ennakkovaraus astuu voimaan, kun Aimo Park on sen vahvistanut.

Kun Asiakas on saanut vahvistuksen Ennakkovarauksesta, Aimo Park on velvollinen tarjoamaan Asiakkaalle pysäköintipaikan Ennakkovarauksessa mainitulle ajanjaksolle ja pysäköintialueelle. Auton voi pysäköidä mihin tahansa vapaaseen pysäköintiruutuun valitulla pysäköintialueella, jota ei ole nimenomaisella merkinnällä osoitettu varatuksi muuhun käyttöön. Autolle ei voi varata tiettyä pysäköintiruutua.

1 . Varauksen tekeminen

Ennakkovarausta tehdessään Asiakas valitsee pysäköintialueen, pysäköinnin ajankohdan ja keston. Pysäköinnin hinta määräytyy valitun pysäköintialueen ja pysäköinnin pituuden perusteella.

Kun Ennakkovaraus on maksettu, Aimo Park vahvistaa Ennakkovarauksen Taskuparkki-sovelluksessa tai lähettämällä varausvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon, mikäli Ennakkovaraus on tehty käyttämällä Aimo Parkin verkkopalvelua. Mikäli Asiakas ei saa varausvahvistusta, hänen tulee Ennakkovarauksen voimassaolon varmistamiseksi ottaa yhteys Aimo Parkin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.aimopark.fi .

Asiakas voi keskeyttää Ennakkovarauksen missä vaiheessa tahansa ennen sen maksamista.

2 . Hinnat ja maksaminen

Ennakkovarauksen hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ja ne sisältävät arvonlisäveron.

Varaushetkellä ilmoitettu hinta on voimassa vain kyseisessä varauksessa. Aimo Park pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Asiakas maksaa koko pysäköintiajan Ennakkovarausta tehdessään. Ennakkovaraus voidaan maksaa käyttämällä Taskuparkki-sovellusta tai Aimo Parkin verkkopalvelussa Visa, Visa Electron tai MasterCard korteilla. Korttimaksujen välityksestä vastaa Solinor Oy ja käyttämällä Ennakkovarauspalvelua Asiakas hyväksyy Solinor Payment Highway’n käyttöehdot osana näitä Erityisehtoja. Maksun suorittamisen jälkeen Ennakkovaraus on sitova. Käyttämättä jäänyttä Ennakkovarausta ei hyvitetä Asiakkaalle lukuun ottamatta tilannetta, joka on selostettu jäljempänä kohdassa 4.

Jos Asiakas ajaa ulos pysäköintialueelta ennen pysäköintiajan päättymistä, Aimo Park ei maksa Asiakkaalle hyvitystä käyttämättä jääneestä pysäköintiajasta.

Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, Asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan pysäköintihinnaston mukaisesti. Erotus maksetaan Taskuparkki-sovelluksessa tai pysäköintialueella sijaitsevaan pysäköintiautomaattiin.

Aimo Park pyrkii pitämään mobiili- ja verkkopalvelunsa sisällön mahdollisimman ajantasaisena. Aimo Park ei kuitenkaan takaa mobiili- ja verkkopalvelunsa sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina. Se ei myöskään vastaa mobiili- ja verkkopalvelunsa käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

3. Sisäänajo varatulle pysäköintialueelle

Asiakkaan tulee noudattaa Ennakkovarauspalvelussa ja valitun pysäköintialueen sisäänajon yhteydessä annettuja ohjeita pysäköintialueelle sisään ajettaessa ja siellä liikuttaessa. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan tulee ottaa yhteys Aimo Parkin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.aimopark.fi .

4. Varauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus perua Ennakkovaraus veloituksetta kaksitoista (12) tuntia ennen Ennakkovarauksen alkamisajankohtaa. Edellä mainittua myöhemmin tehdyn peruutuksen osalta Aimo Park ei palauta Ennakkovarauksesta suoritettua maksua. Ohjeet varauksen peruuttamiseen on annettu varausvahvistuksessa. Kuluttaja-asiakkaan osalta laajemman peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

5. Aimo Parkin vastuu

Aimo Park ei ole vastuussa vahingonteosta tai ajoneuvoihin murtautumisesta pysäköintitiloissa. Aimo Park ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka ajoneuvoille aiheutuu alueelle pysäköimisen, ajamisen tai kolmannen osapuolen toimien seurauksena eikä näin ollen ole vahingonkorvausvelvollinen.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei varauksesta huolimatta ole saatavilla vapauttamisperusteen (force majeure) vuoksi, Aimo Park ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaan maksamaa varausmaksua. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Aimo Park ei ole voinut ottaa huomioon ja joka on Aimo Parkista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

6. Muut ehdot

Aimo Parkilla on oikeus muuttaa näitä Erityisehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja niitä sovelletaan muutoksen jälkeen tehtyihin Ennakkovarauksiin.

arrow
Online maksutavat
American Express
Maestro
Mastercard
VISA