Aimo Parks samhällsansvar

Aimo Park sköter sitt samhällsansvar i enlighet med principerna för hållbar utveckling, som också omfattar de sociala och miljömässiga aspekterna av vårt ansvar. Vårt främsta mål i det här området är att främja hållbar utveckling.

Vi är det enda företaget i parkeringsbranschen i Europa som rapporterar om sitt samhällsansvar. Vi tänker på miljön, samhället och ekonomiskt hållbar utveckling i alla beslut som vi fattar i vår dagliga verksamhet.

Våra fem mål 

 • Rörlighet
  Vårt mål är att främja människornas rörlighet genom att tillgodose ekonomiska och miljörelaterade behov i samhället.
 • Läge
  Vårt mål är att erbjuda våra kunder parkeringstjänster som placeras på strategiskt viktiga platser.
 • Gemenskap
  Vårt mål är att förbättra företagets växelverkan med kunderna och personalen samt att främja deras hälsa och säkerhet.
 • Ekonomiskt ansvar
  Vårt mål är att leverera kostnadseffektiva parkeringstjänster som minskar de olägenheter som biltrafiken orsakar samhället.
 • Miljö
  Vårt mål är att ta hänsyn till miljöaspekter i vår dagliga verksamhet för att spara naturresurserna i vårt samhälle. Vi vill fortlöpande förbättra miljövänligheten av våra parkeringsanläggningar, vår materiel och våra kontor. Vi främjar också miljöfrågor i våra kontakter med olika centrala intressentgrupper.

Läs mer om vår Vision

Under 2019 förvärvade Aimo Park hela Q-parks svenska verksamhet och blev därmed Nordens ledande parkeringsbolag. En stabil grund där vi kan fortsätta att växa och bygga vidare på.