Vår vision

Under 2019 förvärvade Aimo Park hela Q-parks svenska verksamhet och blev därmed Nordens ledande parkeringsbolag. En stabil grund där vi kan fortsätta att växa och bygga vidare på.

Q-Park etablerade sig på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Carpark 2009. Det officiella namnbytet gjordes två år senare, då Q-Parks nya företagsprofil också började användas i svenska parkeringsanläggningar.

Strategi

Aimo Park leder parkeringsbranschens tekniska utveckling. Digitala lösningar och uppkopplade enheter gör det enklare än någonsin att använda våra tjänster, vilket underlättar livet för både kunder och samarbetspartners. För att kunna ge bästa möjliga service har vi också ett kontinuerligt och aktivt kvalitetsarbete. Aimo Park fokuserar på:

 • Kundnöjdhet
 • Mobilitet
 • Hållbarhet
 • Innovation

 

Det är dags att Rethink Parking. Med fokus på innovation, och genom att alltid utgå från människor behov, kan vi ge våra kunder en ännu bättre parkeringsupplevelse.En upplevelse som också sträcker sig utanför parkeringsrutan.  

Vision

Aimo Parks vision är att bli den mest eftertraktade och rekommenderade samarbetspartnern för mobilitetslösningar i Norden. Tillsammans med våra partners vill vi vara en viktig del i skapandet av smartare städer och tätorter med mer hållbara transporter. Detta gör vi genom att införa nya mobilitetslösningar, tillhandahålla trygg och kvalitetssäkrad parkering, samt göra vardagen enklare för våra kunder.

Verksamhetsinriktning

Aimo Park är ett fullserviceföretag inom parkeringssektorn. Genom att låta Aimo Park ta över ansvaret för parkeringen kan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi hjälper våra samarbetspartner att:

 • optimera och skylta upp parkeringen
 • ställa upp parkeringsvillkor och avgifter
 • genomföra riskanalyser
 • hyra ut parkeringsplatser och utfärda tillstånd
 • hänvisa kunder till våra servicefunktioner
 • övervaka och underhålla parkeringsanläggningar
 • utreda och hantera parkeringsincidenter
 • marknadsföra parkeringsanläggningar

Läs mer om våra samarbeten

Som din parkeringspartner förbättrar vi kvaliteten och maximerar intäkterna från din parkeringsanläggning. Vi tar hela ansvaret för din anläggning så du kan fokusera på din affär.