Integritetspolicy

Introduktion

Aimo Park har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Aimo Park vill erbjuda den bästa möjliga servicen till sina kunder. Vid genomförandet av sin affärsverksamhet är Aimo Park skyldig att behandla personuppgifter. Det är viktigt för dig att veta att Aimo Park gör sitt yttersta för att hantera dina personuppgifter på ett noggrant och säkert sätt.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger rättigheter till enskilda gällande deras personuppgifter. Aimo Park respekterar dina rättigheter och beskriver här hur Aimo Park säkerställer att du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifters integritet.

Du har följande rättigheter:

 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av Aimo Park och att få bekräftelse om huruvida personuppgifter behandlas.
 • Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, kan du kontakta Aimo Park för att få din information korrigerad.
 • Du har rätt att begära att Aimo Park raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades eller annars behandlades.
 • Du kan också begära att Aimo Park begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas, om din information behandlas för direkt marknadsföring. Du kan också lämna in ett klagomål med nationella Dataskyddsmyndigheten (DPA) om du har frågor om hur Aimo Park bearbetar dina personuppgifter.

Om du vill utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig (DPO) via vår e-postadress för integritetsfrågor.

För ytterligare information om GDPR kan du besöka webbplatsen för EU GDPR.

Insamling och genomgång av dina personuppgifter

Aimo Park samlar in och behandlar personuppgifter för att fungera effektivt och för att ge dig bästa möjliga erfarenhet med våra produkter och tjänster. Du lämnar dina personuppgifter direkt till oss.

Du tillhandahåller extra personuppgifter när du skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner kontrakt eller kontaktar Aimo Park för support. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi använder videoövervakning för att förhindra stöld och vandalism, ge optimal service, stödja driftsprocessen och hantera s.k. ”tailgaters”.

[Endast för länder som tar ut kontrollavgifter]

Du tillhandahåller ytterligare personuppgifter när du skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner ett kontrakt, kontaktar Aimo Park för support eller överklagar en kontrollavgift som vi har tagit ut. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi tar ut en kontrollavgift eller använder videoövervakning för att förhindra stöld och vandalism, ge optimal service, stödja driftsprocessen och hantera s.k. ”tailgaters”.

Personuppgifter som vi behandlar kan bestå av:

 • IKontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, postnummer, land, stad, telefonnummer, e-postadress och titel)
 • IBankkontouppgifter
 • IKreditkortsuppgifter
 • IFordonsregistreringsnummer
 • IFoton (för allmänna parkeringsförbud)
 • IUppgifter om olagligt eller anstötligt beteende i förhållande till ett förbud till följd av beteendet
 • IDatum och födelseort
 • IStart och slutdatum för varning/förbud mot olagligt intrång
 • IPlatsuppgifter
 • IVideoinspelningar
 • IIntyg om gott uppförande
 • IPersonaluppgifter (uppförande, intervjuer, löner, administration, sjukfrånvaro etc.)
 • IUppgifter relaterade till spårningssystem för företagets fordon
 • IUnderskrifter

Vi kan dela dina personuppgifter med säljare som arbetar åt våra vägnar eller med tredje parter när detta krävs enligt lag följer av en juridisk process eller förpliktelse, exempelvis till polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter.

[Endast för länder som tar ut kontrollavgifter]

Vi kan dela dina personuppgifter med säljare som arbetar åt våra vägnar eller med tredje part när detta krävs enligt lag eller följer av en juridisk process eller förpliktelse, exempelvis till polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter. Vi kan också hämta in information från skattemyndigheterna i syfte att behandla en kontrollavgift.

Vi behåller personuppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i Aimo Parks datalagringspolicy. Kontakta vår DPO via vår e-postadress för integritetsfrågor om du vill ha ytterligare information.

Att använda Aimo Parks webbplats

Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Aimo Park kan dela personuppgifter med en tredje part enligt gällande lagar och regler (till exempel när Aimo Park måste göra detta enligt lag).

Cookies

Aimo Park använder kakor för att mäta antalet besökare på vår hemsida. Om du inte vill att vi loggar ditt besök, stäng av kakor i webbläsaren. Att stänga av kakor kan begränsa din användarupplevelse på vår hemsida och användningen av våra tjänster. Du kan läsa mer om hur vi använder oss av cookies här. 


Åtkomst, korrigering och radering

Du kan be Aimo Park om ett utlåtande om vilka av dina personuppgifter som behandlas eller har behandlats. Aimo Park kommer att ge dig en överblick över detta inom fyra veckor. Om det finns fel i uppgifterna som registrerats av Aimo Park kan du be Aimo Park skriftligt att korrigera eller radera data. Aimo Park kan be dig att bidra till kostnaden för att tillhandahålla ovannämnda utlåtande.

Rättelser

Aimo Parks webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds utvecklas ständigt. Från tid till annan kommer den ovan angivna texten att utvärderas och anpassas för att återspegla denna utveckling. Ändringar kommer också att göras enligt vad som krävs av lag och föreskrifter. Som besökare på webbplatsen rekommenderar Aimo Park att du regelbundet kontrollerar integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om Aimo Parks nuvarande regler om personuppgiftsskydd.

Säkerhet för dina personuppgifter

Aimo Park skyddar dina personuppgifter genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för aktuell risk. Aimo Park utbildar även sina anställda i datasäkerhet och de grundläggande principerna för hantering av sådana uppgifter. Aimo Park begränsar åtkomsten så att endast personer som behöver ta del av personuppgifterna kan göra detta.

Ändringar och uppdateringar

Vår integritetspolicy kan genomgå ändringar emellanåt. Även om Aimo Park strävar efter att hålla dig uppdaterad om ändringar i vår integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan att meddela dig.

E-postadress för integritetsfrågor

Aimo Park har ansträngt sig för att utveckla interna policyer, skydda personuppgifter, öka medvetenheten och hjälpa till att svara på privata frågor om Aimo Parks insamling och användning av personuppgifter. Aimo Park har också utsett en DPO och skapat en e-postadress för integritetsfrågor som du kan använda om du vill kontakta oss för att inge ett klagomål eller utöva en av dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter.

 

Om du har några frågor är du välkommen att konta oss:

Aimo Park Finland Oy
Kuortaneenkatu 7
FI-00520 Helsinki

tietosuoja@aimopark.fi

privacy@aimopark.fi