Vad säger lagen?

Aimo Park har avtalat om parkeringsövervakning och om debitering av en kontrollavgift med ägare eller innehavare till enskilda parkeringsområden. Fordonsförare godkänner dessa villkor när de parkerar i ett sådant område. Parkeringsvillkoren finns alltid till påseende på skyltar som finns på parkeringsområdet.

Privat parkeringsövervakning

Aimo Parks vakter har valts bland ett stort antal sökande. Vi utbildar kontinuerligt våra vakter så att de kan sköta sitt arbete på våra uppdragsgivares parkeringsområden på bästa möjliga sätt. Våra vakter, som är klädda i arbetskläder med Aimo Parks logotyp, gör regelbundna rundor på de områden som vi övervakar.


Kontrollavgifter som Aimo Park meddelar

Aimo Park meddelar privaträttsliga kontrollavgifter. Avgiften meddelas bilar som parkerats i strid med parkeringsvillkoren. Kontrollavgiften är 40–60 €, i Helsingfors centrum 80 €.

En kontrollavgift som Aimo Park meddelar är inte en bot eller en offentligrättslig felparkeringsavgift som påförs av en kommunal parkeringsövervakare. Det är fråga om rätten hos en ägare till ett enskilt parkeringsområde att meddela avtalsvillkor för parkering på ägarens eget område.

Den privaträttsliga kontrollavgiften är en fordring som bygger på avtalsbrott. Om en bilförare inte iakttar de parkeringsvillkor som meddelats, gör föraren sig skyldig till felparkering och avtalsbrott.

Om obetalda kontrollavgifter skickas en påminnelse innan de vidarebefordras till indrivning. På fordringar som är obetalda efter indrivning ansöks om betalningsdom hos tingsrätten. Efter erhållen betalningsdom kan fordringen indrivas genom utsökning.