Mitä laki sanoo?

Aimo Park on sopinut pysäköinninvalvonnasta ja valvontamaksun perimisestä yksityisten pysäköintialueiden omistajien tai haltijoiden kanssa. Ajoneuvon kuljettaja hyväksyy nämä ehdot pysäköidessään alueelle. Pysäköintiehdot ovat aina näkyvissä pysäköintialueilla olevissa opasteissa.

Yksityisen pysäköinninvalvonta

Aimo Parkin valvojat on valittu suuresta määrästä hakijoita. Koulutamme jatkuvasti valvojiamme, jotta he voisivat hoitaa työnsä toimeksiantajiemme pysäköintialueilla parhaalla mahdollisella tavalla. Valvojamme kiertävät valvomillamme alueilla säännöllisesti ja työskentelevät Aimo Parkin logolla merkityssä työasussa.

 

Aimo Parkin antamat valvontamaksu

Aimo Parkin antama yksityisoikeudellinen valvontamaksu annetaan pysäköintiehtojen vastaisesti pysäköidyille autoille. Valvontamaksu on suuruudeltaan 40 - 60€ ja Helsingin ydinkeskustassa 80€.

Aimo Parkin antama valvontamaksu ei ole sakko eikä kunnalisen pysäköintivalvojan määräämä julkisoikeudellinen pysäköintivirhemaksu. Kyseessä on yksityisen pysäköintialueen omistajan oikeus asettaa sopimusehtoja pysäköinnille omalla alueelleen.

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu on sopimusrikkomukseen perustuva saatava. Mikäli asetettuja pysäköintiehtoja ei noudateta syyllistyy pysäköintivirheeseen ja sopimusrikkomukseen.Maksamattomista valvontamaksuista muistutetaan ennen perintää. Perinnän jälkeen maksamattomille saataville haetaan maksutuomio käräjäoikeudesta. Maksutuomion saamisen jälkeen saatava voidaan periä ulosotossa.