Överklaga kontrollavgift

Har du fått en parkeringsbot som du tycker är felaktigt utfärdad? Då kan du välja att bestrida eller överklaga kontrollavgiften.

Gör så här:

  • Börja med att hitta orsaken till varför en kontrollavgift skrevs ut Orsaken till att kontrollavgiften skrevs ut finns under kontrollavgiftens nummer Syy/Orsak
  • Är du inte av samma åsikt? Om du fortfarande anser att du fått en kontrollavgift på felaktiga grunder, klicka på Fortsätt och gå vidare till reklamationsblanketten.

Gör en överklagan