Aimo Parks samhällsansvar och etiska värderingar

Aimo Park sköter sitt samhällsansvar i enlighet med principerna för hållbar utveckling, som också omfattar de sociala och miljömässiga aspekterna av vårt ansvar. Vårt främsta mål i det här området är att främja hållbar utveckling.

Vi är det enda företaget i parkeringsbranschen i Europa som rapporterar om sitt samhällsansvar. Vi tänker på miljön, samhället och ekonomiskt hållbar utveckling i alla beslut som vi fattar i vår dagliga verksamhet.

 

Aimo Parks fem mål för samhällsansvaret

  • Rörlighet

Vårt mål är att främja människornas rörlighet genom att tillgodose ekonomiska och miljörelaterade behov i samhället.

  • Läge

Vårt mål är att erbjuda våra kunder parkeringstjänster som placeras på strategiskt viktiga platser.

  • Gemenskap

Vårt mål är att förbättra företagets växelverkan med kunderna och personalen samt att främja deras hälsa och säkerhet.

  • Ekonomiskt ansvar

Vårt mål är att leverera kostnadseffektiva parkeringstjänster som minskar de olägenheter som biltrafiken orsakar samhället.

  • Miljö

Vårt mål är att ta hänsyn till miljöaspekter i vår dagliga verksamhet för att spara naturresurserna i vårt samhälle. Vi vill fortlöpande förbättra miljövänligheten av våra

parkeringsanläggningar, vår materiel och våra kontor. Vi främjar också miljöfrågor i våra kontakter med olika centrala intressentgrupper.

 

Företagets etiska värderingar

Vi måste iaktta olika externa och interna regler och föreskrifter varje dag. Därför har koncernens ledningsgrupp fastställt internationella etiska riktlinjer för vårt företag. De har tagits fram i samarbete mellan personalen och koncernens ledningsgrupp, och de definierar koncernens etiska värderingar på ett allmänt plan. Läs mer på koncernens webbplats

arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA