Miksi olet saanut valvontamaksun?

  • Yksityistä kiinteistönomistajaa suojaa perustuslain 15 § omaisuudensuoja. Tästä on johdettu tieliikennelain 2.luvun 28 § sekä maastoliikennelain 2.luvun 4 § säännökset, jotka kieltävät moottoriajoneuvon pysäköimisen yksityisen maanomistajan alueelle ilman kiinteistönomistajan lupaa.
  • Yksityisen kiinteistönomistajan pysäköintisäännöt ovat vain lievennyksiä jo suoraan lainnojalla olevaan luvattoman pysäköinnin kieltoon.
  • Maksullisella pysäköintialueella pysäköintikielto kumoutuu vain sen ajan, kun pysäköintimaksu on maksettu.
  • Parkkikiekon käyttövelvollisuuden ollessa voimassa pysäköintikielto kumoutuu vain parkkikiekon ollessa esillä ja vain sen aikaa kun kiinteistönomistaja on sallinut vapaan pysäköinnin. Sallittu pysäköintiaika on aina ilmoitettu selkeästi erikseen alueen kyltityksessä.
  • Pysäköintikielto kumoutuu vain pysäköidessä parkkiruudun sisään ja pysäköitsijän täyttäessä kiinteistönomistajan mahdolliset muut ehdot. Muu ehto voi olla esim. vaatimus vuokrata pysäköintiruutu tai vaatimus asettaa esille kiinteistönomistajan antama pysäköintilupalipuke.
Kuluttajalla on oikeus reklamoida saamastaan valvontamaksusta, mikäli hän kokee saaneensa sen väärin perustein.

arrow
Online maksutavat
American Express
Maestro
Mastercard
VISA