Vaivatonta pysäköintiä

Toiminnallaan Aimo Park pyrkii siihen, että pysäköinti olisi helppoa ja ongelmatonta. Yksityisen pysäköinninvalvonnan avulla invapaikat pysyvät invalidien käytössä, pelastustiet vapaina, liikekeskuksissa asiointi vaivattomana ja asukaspysäköinti kunnossa.

Miksi olen saanut pysäköintivalvontamaksun?

Mikäli et ole täyttänyt pysäköinnin ehtoja olet voinut saada meiltä valvontamaksun.

Yksityistä kiinteistönomistajaa suojaa perustuslain 15 § omaisuudensuoja. Tästä on johdettu tieliikennelain 2.luvun 28 § sekä maastoliikennelain 2.luvun 4 § säännökset, jotka kieltävät moottoriajoneuvon pysäköimisen yksityisen maanomistajan alueelle ilman kiinteistönomistajan lupaa.

  • Yksityisen kiinteistönomistajan pysäköintisäännöt ovat vain lievennyksiä jo suoraan lainnojalla olevaan luvattoman pysäköinnin kieltoon.
  • Maksullisella pysäköintialueella pysäköintikielto kumoutuu vain sen ajan, kun pysäköintimaksu on maksettu.
  • Parkkikiekon käyttövelvollisuuden ollessa voimassa pysäköintikielto kumoutuu vain parkkikiekon ollessa esillä ja vain sen aikaa kun kiinteistönomistaja on sallinut vapaan pysäköinnin. Sallittu pysäköintiaika on aina ilmoitettu selkeästi erikseen alueen kyltityksessä.
  • Pysäköintikielto kumoutuu vain pysäköidessä parkkiruudun sisään ja pysäköitsijän täyttäessä kiinteistönomistajan mahdolliset muut ehdot.
  • Muu ehto voi olla esim. vaatimus vuokrata pysäköintiruutu tai vaatimus asettaa esille kiinteistönomistajan antama pysäköintilupalipuke.
  • Kuluttajalla on oikeus reklamoida saamastaan valvontamaksusta, mikäli hän kokee saaneensa sen väärin perustein.

 

Valvontapyyntölomake

Onko kiinteistöllänne väärin pysäköity ajoneuvo? Täytä lomake ja kerro vapaasti osoitteessanne olevasta pysäköintiongelmasta. Käsittelemme tällä lomakkeella vain valvontapyynnöt, emme reklamaatioita.

Siirry lomakkeelle

Mitä laki sanoo?

Aimo Park on sopinut pysäköinninvalvonnasta ja valvontamaksun perimisestä yksityisten pysäköintialueiden omistajien tai haltijoiden kanssa.

Lue lisää laista

Reklamoi saamastasi valvontamaksusta

Kuluttajalla on oikeus reklamoida saamastaan valvontamaksusta, mikäli hän kokee saaneensa sen väärin perustein.

Tästä pääset reklamaatiolomakkeelle

Pysäköinninvalvonta - Usein kysyttyä