Ennakkovarauspalvelua koskevat sopimusehdot

PYSÄKÖINTIPAIKAN ENNAKKOVARAUSPALVELUA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

Nämä erityisehdot (”Erityisehdot”) koskevat Aimo Park Finland Oy:n (”Aimo Park”) sekä Helsingin Satama Oy:n tarjoamaa pysäköintipaikan ennakkovarauspalvelua, joka toimii verkko- ja mobiiliympäristössä (”Ennakkovarauspalvelu”) tai kolmannen osapuolen verkkosivuilla kuten Satamaparkki.fi. Näiden Ehtojen lisäksi Ennakkovarauspalveluun sovelletaan Aimo Parkin yleisiä ehtoja (”Käyttöehdot”) sekä Aimo Parkin kulloinkin antamia ohjeita. Käyttöehdot ovat saatavissa osoitteessa https://www.aimopark.fi/asiakaspalvelu/terms-and-conditions-stp/. Käyttämällä Ennakkovaraus-palvelua Asiakas sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja ja näitä Erityisehtoja. Mikäli Erityisehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti näitä Erityisehtoja. Ennakkovarauspalvelun käyttö ilman ehtojen hyväksymistä tai ymmärtämistä on kielletty.

Näissä Erityisehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa, ellei tiettyä ilmaisua ole näissä Erityisehdoissa nimenomaisesti erikseen määritelty.

 

  1. Sopimuksen Syntyminen

Asiakas voi varata autolleen pysäköintipaikan Aimo Parkin operoimilta pysäköintialueilta (”Ennakkovaraus”): Länsisataman Satamaparkkitalo tai Olympiaparkki Eteläsatamassa. Ennakkovaraus tehdään Satamaparkki.fi -verkkopalvelun kautta. Aimo Parkin ja Asiakkaan välille syntyy Sopimus Ennakkovarauspalvelusta Asiakkaan tehtyä ja maksettua Ennakkovarauksen. Ennakkovaraus astuu voimaan, kun Asiakas on saanut vahvistuksen Ennakkovarauksesta.

Kun Asiakas on saanut vahvistuksen Ennakkovarauksesta, Aimo Park on velvollinen tarjoamaan Asiakkaalle pysäköintipaikan Ennakkovarauksessa mainitulle ajanjaksolle ja pysäköintialueelle. Asiakas voi pysäköidä auton mihin tahansa vapaaseen pysäköintiruutuun, johon Asiakkaalla on varatun pysäköintituotteen mukainen oikeus.

Länsisataman Satamaparkkitalossa Asiakkaan on mahdollista tehdä premium- ja premium +-varaus. Niillä on Länsisataman Satamaparkkitalossa erikseen merkitytyt paikat. Peruspaikan varannut Asiakas voi pysäköidä pysäköintiruutuun, jota ei ole nimenomaisella merkinnällä osoitettu varatuksi muuhun käyttöön. Asiakas ei voi varata tiettyä pysäköintiruutua.

Eteläsataman Olympiaparkissa asiakkaalla on mahdollista tehdä perus- ja perus+varaus. Perus+ paikat löytyvät pysäköintihallin D-osasta ja ovat merkitty sähkölatauspaikoiksi. Peruspaikan varannut Asiakas voi pysäköidä pysäköintiruutuun, jota ei ole nimenomaisella merkinnällä osoitettu varatuksi muuhun käyttöön. Asiakas ei voi varata tiettyä pysäköintiruutua.

 

  1. Ennakkovarauksen tekeminen

Ennakkovaraus tehdään Satamaparkki.fi -verkkopalvelussa, jossa Asiakas valitsee pysäköintialueen, pysäköintituotteen, sekä pysäköinnin ajankohdan ja keston. Pysäköinnin hinta määräytyy valitun pysäköintialueen, pysäköintituotteen, sekä pysäköinnin keston perusteella.

Kun Ennakkovaraus on maksettu Asiakas saa Satamaparkki.fi -palvelusta vahvistuksen Ennakkovarauksen voimaantulosta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas ei saa vahvistusta Ennakkovarauksesta, tulee hänen Ennakkovarauksen voimassaolon varmistamiseksi ottaa yhteys asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat controlroom@aimopark.fi ja puh nro 0204812410.

Asiakas voi keskeyttää Ennakkovarauksen tekemisen missä vaiheessa tahansa ennen sen maksamista.

 

  1. Hinnat ja maksaminen

Ennakkovarauksen hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ja ne sisältävät arvonlisäveron.

Varaushetkellä ilmoitettu hinta on voimassa vain kyseisessä varauksessa. Aimo Park pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Asiakkaan tulee maksaa koko pysäköintiaika Ennakkovarausta tehdessään. Asiakas voi maksaa Ennakkovarauksen Visa, Visa Electron tai MasterCard korteilla. Korttimaksujen välityksestä vastaa Nets Denmark A/S, Finnish Branch, Business ID: 2858201-4, Teollisuuskatu 21, FI-00510 Helsinki. Maksun suorittamisen jälkeen Ennakkovaraus on osapuolia sitova. Aimo Park ei hyvitä käyttämättä jäänyttä Ennakkovarausta Asiakkaalle lukuun ottamatta tilannetta, joka on selostettu jäljempänä kohdassa 5.

Jos Asiakas ajaa ulos pysäköintialueelta ennen pysäköintiajan päättymistä, Aimo Park ei maksa Asiakkaalle hyvitystä käyttämättä jääneestä pysäköintiajasta.

Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, Asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan pysäköintihinnaston mukaisesti. Satamaparkkitalossa erotus maksetaan Taskuparkki-sovelluksessa tai pysäköintiautomaattiin. Mikäli Asiakas ei suorita maksua edellä mainitusti, lähetetään Asiakkaalle pysäköinnistä lasku. Laskulle lisätään käsittelymaksu 5,00 EUR (sis. alv). Olympiaparkissa maksuvaihtoehtona on ainoastaan jälkilaskutus. Pysäköinti on valvottua. Laskutuspalvelun käyttö edellyttää, että ajoneuvon omistaja-/haltijatiedot ovat saatavilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Muussa tapauksessa pysäköinti tulee maksaa verkkosovelluksella 48 tunnin sisällä.  Erääntyneen pysäköintimaksun perinnästä veloitetaan 5 eur hallintokulu.

 

  1. Sisäänajo varatulle pysäköintialueelle

Asiakkaan tulee noudattaa Ennakkovarauspalvelussa ja valitun pysäköintialueen sisäänajon yhteydessä annettuja ohjeita pysäköintialueelle sisään ajettaessa ja siellä liikuttaessa. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan tulee ottaa yhteys Aimo Parkin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat controlroom@aimopark.fi ja puh nro 0204812410.

 

  1. Varauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus perua Ennakkovaraus veloituksetta kaksitoista (12) tuntia ennen Ennakkovarauksen alkamisajankohtaa. Edellä mainittua myöhemmin tehdyn peruutuksen osalta Aimo Park ei palauta Ennakkovarauksesta suoritettua maksua. Ohjeet varauksen peruuttamiseen on annettu varausvahvistuksessa.

Kuluttaja-asiakkaan osalta laajemman peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 16 §:n 1 momentin alakohtaan 11, jonka mukaan etämyyntisopimukseen liittyvää peruuttamisoikeutta ei ole silloin kun sopimus koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään palvelun suorittamista tiettynä ajankohtana.

 

  1. Aimo Parkin vastuu

Aimo Park ei ole vastuussa vahingonteosta tai ajoneuvoihin murtautumisesta pysäköintitiloissa. Aimo Park ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka ajoneuvoille aiheutuu alueelle pysäköimisen, ajamisen, pois ajamisen tai kolmannen osapuolen toimien seurauksena eikä näin ollen ole vahingonkorvausvelvollinen, ellei pakottava lainsäädäntö toisin edellytä.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei varauksesta huolimatta ole saatavilla vapauttamisperusteen (ylivoimainen este) vuoksi, Aimo Park ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaan maksamaa varausmaksua. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Aimo Park ei ole voinut ottaa huomioon, ja joka on Aimo Parkista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Aimo Park pyrkii pitämään mobiili- ja verkkopalvelunsa sisällön mahdollisimman ajantasaisena. Aimo Park ei kuitenkaan takaa mobiili- ja verkkopalvelunsa sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina. Aimo Park ei myöskään vastaa mobiili- ja verkkopalvelunsa käytöstä, teknisistä ongelmista, tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

 

  1. Henkilötietojen käsittely

Asiakkaan tehdessä Ennakkovarauksen Satamaparkki.fi verkkopalvelun kautta, Asiakkaan on annettava Satamaparkki.fi -palvelun ylläpitäjälle Helsingin Satama Oy:lle seuraavat henkilötiedot: sähköpostiosoite ja ajoneuvon rekisteritunnus. Helsingin Satama Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla Satamaparkki.fi sivustolla.   Tehdessään Ennakkovarauksen Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Helsingin Satama Oy luovuttaa keräämänsä henkilötiedot Aimo Parkille.

Pysäköintialueella on käytössä puomiton pysäköinti, ja alueella käytetään kulunseurantaan kameravalvontaa tai muuta automaattista ajoneuvon rekisteritunnuksen tunnistusta sisään- ja ulosajon yhteydessä. Aimo Parkin keräämien henkilötietojen käsittely on kuvattu Aimo Parkin tietosuojaselosteessa https://www.aimopark.fi/fi-fi/tietosuojaseloste/.

Korttimaksujen välityksestä vastaa Nets Oy ja Ennakkovarauksen maksamiseksi Asiakkaan on annettava luottokorttitiedot Nets Oy:lle.

 

  1. Muut ehdot

Aimo Parkilla on oikeus muuttaa näitä Erityisehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ja niitä sovelletaan muutoksen jälkeen tehtyihin Ennakkovarauksiin.

 

  1. Yhteystiedot

Aimo Park Finland Oy
Y-tunnus: 2208141-1
Osoite: Kuortaneenkatu 7, 00520 HELSINKI
Puhelin: 0207812410
Sähköposti: controlroom@aimopark.fi