Control room

Aimo Park Control Room (QCR) är en servicecentral som betjänar hela Finland. Control Room hjälper kunderna snabbt i problemsituationer. Vi står till tjänst om vid problem med betalningen, infarten och utfarten. Vi hjälper kunderna att hitta de rätta lederna i hallarna eller att leta reda på deras bilar i parkeringsanläggningen.

QCR-personalen har direkt kontakt med vår fältpersonal. Därför kan QCR tillkalla hjälp till platsen om centralen inte kan lösa problemet själv. QCR sköter cirka 250 000 samtal från våra objekt varje år. När en kund behöver hjälp, kan kunden ta kontakt med oss vid alla dörrar för fotgängare, vid betalningsautomaterna och vid in- och utfarterna. QCR svarar på cirka 6 sekunder. Det betyder att hjälpen är nära och genast tillgänglig.

Hur håller parkeringshallen öppet till midsommar? Varför öppnas inte bommen? Jag är i korridoren P1H, kan du komma hit för att hjälpa mig? Är det här vägen till apoteket? Jag har tappat en svart läderhandske. Har ni hittat den? Utomhusområdets betalningsautomat gav ingen biljett. Vad ska jag göra?

QCR-personalen är utbildad för att ge kundtjänst, känna våra objekt och lösa problem. Vi vill hjälpa våra kunder och därför har vi satsat på att utbilda vår personal att lösa problem av olika slag.

Kontakta oss på Controll Room

Control Room är en tjänst som också erbjuder externa aktörer. Om du har en parkeringsanläggning och undrar hur du skulle kunna förbättra kundnöjdheten, ta kontakt. Vi står gärna till tjänst.