Laddstationer för fastighetsägare

Vi erbjuder laddningslösningar för elbilar, från en kartläggning av behoven till användning, oavsett objektets omfattning. Vår servicemodell är ett riskfritt alternativ i brytningstiden för elektrifierad trafik. Vi genomför en nyckelfärdig installation och idrifttagning av laddningsstationer på ett säkert sätt och i enlighet med kraven. Vi tar hand om allt – från laddningsutrustningen till att betjäna elbilisterna. Vi tar hand om installationen, driften och underhållet.

Du kan välja vår tjänst som ett direktköp eller som en behändig underhållsleasingmodell med finansiering. Underhållsleasing ger bekymmerslöshet i den snabba utvecklingen av teknologi, eftersom utrustningen alltid kan uppdateras till en ny i slutet av avtalsperioden.

 

Lätt och behändig – Aimo Charge

  • Smart laddningsutrustning: Driftsäkra laddningslösningar från ledande tillverkare (Ensto, EvBox, Garo) med smart lasthantering.
  • Vi kommer tillsammans överens om en tydlig prissättning för användningen och de användarspecifika laddningsavgifterna betalas smidigt i Taskuparkki-appen.
  • Drift av laddstationer: vårt team erbjuder heltäckande tjänster från installation till underhåll - oavsett tillverkare. Vårt system är kompatibelt med nästan alla laddstationer, vilket ger flexibilitet och gör det möjligt att använda ett brett utbud av laddningslösningar.
  • Driftsäker användning: Ett 24/7 användarstöd hjälper och handleder.
  • Snabb respons vid felsituationer.