Parkeringskontroll

Parkeringskontroll är en viktig del av att upprätthålla ordning och effektiv parkering på kommersiella gårdar och bostadsgårdar.

Parkeringsövervakning kan hjälpa till att lösa parkeringsproblem, förbättra säkerheten och säkerställa att parkeringsplatser är tillgängliga för dem som har rätt till dem.

Att implementera rätt parkeringsövervakning med hjälp av Aimo Park kan vara en värdefull investering för ditt företag eller din bostadsförening. Vårt mål är att hjälpa dig att fatta informerade beslut och uppnå önskade resultat genom parkeringsövervakning.

Aimo Park erbjuder mångsidiga lösningar för parkeringsövervakning samt användarvänliga hanteringssystem som gör det möjligt att automatisera och hantera parkeringsövervakning enkelt.

Säkerställ smidig och bekväm parkering – be om en offert för parkeringsövervakning!

Parkeringsreglering för bostadsföretag

Har det förekommit felaktig parkering på din fastighet på parkeringsplatser, på räddningsvägar eller är till exempel gästparkeringarna ständigt i användning av andra än boendets besökare? Påverkar parkeringsproblem dig eller dina kollegor i arbetet?

Läs mer

Parkeringsövervakning för kommersiella fastigheter

Parkeringsövervakning för kommersiella fastigheter anpassas alltid i samarbete med fastighetsrepresentanten enligt fastighetens behov. Målet med parkeringsövervakning för kommersiella fastigheter är att hjälpa våra kunder genom att göra parkeringen..

Läs mer

Vanliga frågor och svar gällande parkeringsövervakning