Vinterförvaring

Vinterförvaring handlar om en tidsbestämd period för förvaring av ett fordon som avtalats tillsammans med kunden.

Vid vinterförvaring får kunden inte ett passerkort och har inte rätt att använda fordonet under den överenskomna perioden. Vi vinterförvarar mopeder, motorcyklar, båtar och bilar.

Fordon förvaras bl.a. i parkeringsanläggningen på Elimägatan i Vallgård i Helsingfors. 

Fordonet får vara max 3,1 m högt, 2,5 m brett och 10 m långt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@aimopark.fi eller via formulär.