Krediteringsbiljett

Krediteringsbiljetten är en flexibel produkt som gör det möjligt för dig att använda ditt kort efter behov.

Med en Krediteringsbiljett sker faktureringen månatligen. Parkeringarna debiteras av företaget i efterhand enligt utfallet i början av nästa månad.

Tidskrediteringsbiljett

Med tidskrediteringsbiljetten parkerar kunden enkelt och bekvämt. Biljetternas giltighetstid kan anpassas efter överenskommelse och behov (60 min.–24 h). Tidskrediteringsbiljetten faktureras på förhand.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon: 020 7812 400 eller via formulär.