Tilläggskostnader

Övrig prislista

 • Försenad återlämning (utan att förlänga den reserverade tiden) – 0,25 €/min
 • Försenad återlämning (som överlappar med nästa bokning ) – 3,00 €/min
 • Återlämning med mindre än 15 km kvarstående räckvidd – 50,00 €
 • För varje kilometer över 400 km - 0,10€/km
 • Resa över Finlands gräns utan separat tillstånd från Aimo Park – De totala kostnaderna för att få tillbaka bilen samt 500,00 €
 • Avgift för övervakning eller parkeringsfel – Inträffade kostnader totalt samt förvaltningsavgift på 50,00 €
 • Bilen är parkerad fel* – Inträffade kostnader totalt samt förvaltningsavgift på 50,00 €
 • (*) Bilen har återlämnats på fel plats
 • Ostädad eller smutsig – 50,00 €–100,00 €, samt eventuella kostnader för städning totalt
 • Transport av djur i bilen – 100,00 €
 • Fortkörningsbot – Den totala bötessumman samt förvaltningsavgift på 50,00 €
 • Rökning i bilen – 250,00 €
 • Försvunnen laddkabel – 450,00 €
 • Stöld av olåst bil – Inträffade kostnader totalt samt förvaltningsavgift på 50,00€
 • Lamporna har lämnats påslagna – 50,00 €
 • Olåst bil/öppna fönster – 50,00 €
 • Bogsering av bilen – Totala kostnader för bogseringen samt
 • förvaltningsavgift på 50,00 €
 • Faktureringsavgift – 5,00 €
 • Hanteringskostnader för egendom som lämnats kvar i bilen – 50,00 €
 • Trafikförsäkring – 0,00 €
 • Kasko – 1 000,00 €