Integritetspolicy

Introduktion

Q-Park har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Q-Park vill erbjuda den bästa möjliga servicen till sina kunder. Vid genomförandet av sin affärsverksamhet är Q-Park skyldig att behandla personuppgifter. Det är viktigt för dig att veta att Q-Park gör sitt yttersta för att hantera dina personuppgifter på ett noggrant och säkert sätt.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger rättigheter till enskilda gällande deras personuppgifter. Q-Park respekterar dina rättigheter och beskriver här hur Q-Park säkerställer att du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifters integritet.

 

Du har följande rättigheter:

 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av Q-Park och att få bekräftelse om huruvida personuppgifter behandlas.
 • Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, kan du kontakta Q-Park för att få din information korrigerad.
 • Du har rätt att begära att Q-Park raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades eller annars behandlades.
 • Du kan också begära att Q-Park begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas, om din information behandlas för direkt marknadsföring. Du kan också lämna in ett klagomål med nationella Dataskyddsmyndigheten (DPA) om du har frågor om hur Q-Park bearbetar dina personuppgifter.

 

Om du vill utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig (DPO) via vår e-postadress för integritetsfrågor.

 

För ytterligare information om GDPR kan du besöka webbplatsen för EU GDPR.

 

Insamling och genomgång av dina personuppgifter

Q-Park samlar in och behandlar personuppgifter för att fungera effektivt och för att ge dig bästa möjliga erfarenhet med våra produkter och tjänster. Du lämnar dina personuppgifter direkt till oss.

 

Du tillhandahåller extra personuppgifter när du skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner kontrakt eller kontaktar Q-Park för support. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi använder videoövervakning för att förhindra stöld och vandalism, ge optimal service, stödja driftsprocessen och hantera s.k. ”tailgaters”.

 

[Endast för länder som tar ut kontrollavgifter]

Du tillhandahåller ytterligare personuppgifter när du skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner ett kontrakt, kontaktar Q-Park för support eller överklagar en kontrollavgift som vi har tagit ut. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi tar ut en kontrollavgift eller använder videoövervakning för att förhindra stöld och vandalism, ge optimal service, stödja driftsprocessen och hantera s.k. ”tailgaters”.

 

Personuppgifter som vi behandlar kan bestå av:

 • IKontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, postnummer, land, stad, telefonnummer, e-postadress och titel)
 • IBankkontouppgifter
 • IKreditkortsuppgifter
 • IFordonsregistreringsnummer
 • IFoton (för allmänna parkeringsförbud)
 • IUppgifter om olagligt eller anstötligt beteende i förhållande till ett förbud till följd av beteendet
 • IDatum och födelseort
 • IStart och slutdatum för varning/förbud mot olagligt intrång
 • IPlatsuppgifter
 • IVideoinspelningar
 • IIntyg om gott uppförande
 • IPersonaluppgifter (uppförande, intervjuer, löner, administration, sjukfrånvaro etc.)
 • IUppgifter relaterade till spårningssystem för företagets fordon
 • IUnderskrifter

 

Vi kan dela dina personuppgifter med säljare som arbetar åt våra vägnar eller med tredje parter när detta krävs enligt lag följer av en juridisk process eller förpliktelse, exempelvis till polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter.

 

[Endast för länder som tar ut kontrollavgifter]

Vi kan dela dina personuppgifter med säljare som arbetar åt våra vägnar eller med tredje part när detta krävs enligt lag eller följer av en juridisk process eller förpliktelse, exempelvis till polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter. Vi kan också hämta in information från skattemyndigheterna i syfte att behandla en kontrollavgift.

 

Vi behåller personuppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i Q-Parks datalagringspolicy. Kontakta vår DPO via vår e-postadress för integritetsfrågor om du vill ha ytterligare information.

 

Att använda Q-Parks webbplats

Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Q-Park kan dela personuppgifter med en tredje part enligt gällande lagar och regler (till exempel när Q-Park måste göra detta enligt lag).

 

Kakor

Q-Park använder kakor för att mäta antalet besökare på vår hemsida. Om du inte vill att vi loggar ditt besök, stäng av kakor i webbläsaren. Att stänga av kakor kan begränsa din användarupplevelse på vår hemsida och användningen av våra tjänster.

 

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som placeras på datorn eller den mobila enheten när du besöker en webbsida. Nästa gång du besöker samma webbsida, kan informationen i denna fil öppnas av webbplatsen, så att den kan känna igen din dator eller mobila enhet för att leverera ett skräddarsytt innehåll.

 

Varför använder Q-Park kakor?

En välfungerande webbplats

Kakor ser till att webbplatsen fungerar korrekt. Exempelvis kan kakor göra så att du inte behöver ange samma information upprepade gånger eller ta emot den mer än en gång när du besöker en webbplats upprepade gånger. Genom att acceptera kakor gör du ditt besök på webbplatsen enklare.

 

Förbättra webbplatsen

Vi använder kakor för att förbättra vår webbplats. Vi samlar viss standardinformation som din webbläsare skickar till varje webbplats som du besöker. Denna information berättar vilka delar av webbplatsen som besöks ofta och vilka delar som sällan besöks. Vi kan då se till att den information som är mest eftertraktad är lätt att hitta.

 

Alla våra webbplatser är ordentligt skyddade. De kakor vi använder utgör inte en fara för din dator eller mobila enhet.

 

Vilka kakor använder Q-Park?

Spårningskakor

Spårningskakor placeras på din dator eller mobilenhet av vår utrustning, så vi kan känna igen enheten nästa gång du besöker oss. Det finns två typer av spårningskakor: sessionskakor och persistenta kakor. Sessionskakor gör att vi kan se vilka delar av webbplatsen som visades på din enhet under ett besök. Persistenta kakor tillåter oss att känna igen din dator eller mobilenhet om du besöker vår webbplats igen.

 

Analys

Via vår hemsida placeras kakor av företagen AddThis och Google. Vi använder dessa kakor för att få insikt om hur vår webbplats används så att vi kan förbättra den.

 

Knappar för sociala medier

På vår hemsida hittar du knappar för att marknadsföra webbsidor på Google+, Facebook, LinkedIn och Twitter. Dessa knappar använder kodavsnitt som kommer från dessa sociala nätverk. Denna kod placerar kakor på din enhet. Vi har inte något inflytande över denna process.

 

Åtkomst, korrigering och radering

Du kan be Q-Park om ett utlåtande om vilka av dina personuppgifter som behandlas eller har behandlats. Q-Park kommer att ge dig en överblick över detta inom fyra veckor. Om det finns fel i uppgifterna som registrerats av Q-Park kan du be Q-Park skriftligt att korrigera eller radera data. Q-Park kan be dig att bidra till kostnaden för att tillhandahålla ovannämnda utlåtande.

 

Rättelser

Q-Parks webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds utvecklas ständigt. Från tid till annan kommer den ovan angivna texten att utvärderas och anpassas för att återspegla denna utveckling. Ändringar kommer också att göras enligt vad som krävs av lag och föreskrifter. Som besökare på webbplatsen rekommenderar Q-Park att du regelbundet kontrollerar integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om Q-Parks nuvarande regler om personuppgiftsskydd.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Q-Park skyddar dina personuppgifter genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för aktuell risk. Q-Park utbildar även sina anställda i datasäkerhet och de grundläggande principerna för hantering av sådana uppgifter. Q-Park begränsar åtkomsten så att endast personer som behöver ta del av personuppgifterna kan göra detta.

Ändringar och uppdateringar

Vår integritetspolicy kan genomgå ändringar emellanåt. Även om Q-Park strävar efter att hålla dig uppdaterad om ändringar i vår integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan att meddela dig.

 

E-postadress för integritetsfrågor

Q-Park har ansträngt sig för att utveckla interna policyer, skydda personuppgifter, öka medvetenheten och hjälpa till att svara på privata frågor om Q-Parks insamling och användning av personuppgifter. Q-Park har också utsett en DPO och skapat en e-postadress för integritetsfrågor som du kan använda om du vill kontakta oss för att inge ett klagomål eller utöva en av dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter.

 

Q-Park Operations Finland Oy

Kuortaneenkatu 7

FI-00520 Helsinki

tietosuoja@q-park.fi

privacy@q-park.fi

 

 

arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA