Varför har du fått en kontrollavgift?

  • Enskilda fastighetsägare omfattas av egendomsskyddet i 15 § i grundlagen. Bestämmelserna i 2 kap. 28 § i vägtrafiklagen och 2 kap. 4 § i terrängtrafiklagen har härletts av egendomsskyddet och förbjuder parkering av ett motorfordon på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare.
  • Parkeringsreglerna av en enskild fastighetsägare är i regel lindrigare än det direkt lagstadgade förbudet mot olovlig parkering.
  • På en avgiftsbelagd parkeringsplats hävs parkeringsförbudet endast under den tid för vilken man har betalat parkeringsavgiften.
  • Då skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller hävs parkeringsförbudet endast då parkeringsskivan är väl synlig och under den tid då fastighetsägaren har tillåtit fri parkering. Den tillåtna parkeringstiden anges alltid tydligt i områdets skyltning.
  • Parkeringsförbudet hävs endast då man parkerar fordonet i en parkeringsruta och den som parkerar uppfyller fastighetsägarens eventuella övriga villkor. Övriga villkor kan vara t.ex. att man förutsätts hyra en parkeringsruta eller uppvisa ett parkeringstillstånd som man har fått av fastighetsägaren.

Konsumenter har rätt att lämna en reklamation om kontrollavgifter som de meddelats om de upplever att avgiften utfärdats på felaktiga grunder.


arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA