Parkeringsövervakning

Problemfri parkering

Varför har du fått en kontrollavgift?

Fordonsförare har rätt att lämna en reklamation om kontrollavgifter som de meddelats om de upplever att avgiften utfärdats på felaktiga grunder. Kontrollera orsaken till kontrollavgiften här.

Blankett för övervakningsbegäran

Finns det ett felparkerat fordon på er fastighet?


arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA