Q-Park som företag

Vår mission är att förbättra livskvaliteten genom att erbjuda trygga och välstädade parkeringslokaler på strategiskt viktiga ställen. Vår verksamhet bygger på kompetent personal, nöjda kunder och en hållbar ekonomi.

Q-Park äger och driver parkeringsanläggningar och övervakar fastigheters parkeringsområden i de största städerna i Finland. Vi har en kompetent och utbildad personal som står till kundernas tjänst i parkeringsanläggningarna och kundtjänsten. Det garanterar hög kundtillfredsställelse i vår servicekedja.

Q-Park har en stark ställning i Västeuropa och vi är ett av Europas ledande parkeringsbolag. Vårt huvudkontor finns i Maastricht i Holland. Verksamheten inleddes 1998. Q-Park har verksamhet i tio europeiska länder, bl.a. i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Sverige och Danmark. Vi driver för närvarande virka 6 300 parkeringslokaler med fler än 870 000 parkeringsplatser. Q-Park började i Finland år 2006. Vår affärsidé är att förbättra människornas livskvalitet genom att erbjuda trygga och välvårdade parkeringslokaler som finns på strategiskt viktiga platser. Vår verksamhet bygger på kompetent personal, nöjda kunder och en hållbar ekonomi.

Vår verksamhet kombinerar arkitektoniska lösningar, en lättidentifierbar och enhetlig inredningsstil, stark affärskompetens, certifierade kvalitetsledningssystem och serviceorienterad personal.

Kundernas tillfredsställelse är den viktigaste faktorn som styr vår verksamhet. Därför måste vi förnyas hela tiden och fortlöpande sköta om att uppdatera personalens kunnande. Då säkerställer vi att vår operativa kompetens alltid är steget före.

Q-Park renoverar befintliga parkeringsanläggningar och bygger helt nya anläggningar i samarbete med kommunala myndigheter. Alla anläggningar ger uttryck för Q-Parks individuella varumärke och erbjuder högklassiga tjänster och produkter som anpassats efter kundernas växlande behov.

Vi väljer parkeringsanläggningarnas lägen omsorgsfullt. Som stöd för besluten använder vi portföljanalys och en enhetlig programvara för beräkning av investeringarnas lönsamhet. Vår verksamhet fokuserar på mångsidiga anläggningar som finns i städernas centra och på parkeringsenheter i anslutning till järnvägsstationer, sjukhus och flygplatser.


arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA