Aimo Parkin yhteiskuntavastuu ja eettiset arvot

Aimo Parkin sosiaalinen yhteiskuntavastuu noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, joissa huomioidaan kestävän kehityksen lisäksi sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat. Kestävän kehityksen edistäminen on siten Aimo Parkin yhteiskuntavastuun päällinen tavoite.

Olemme ainoa pysäköintialan yritys Euroopassa,  joka raportoi sosiaalisesta vastuustaan. Ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloudellisesti kestävää kehitystä koskevat asiat huomioidaan kaikissa päätöksissä päivittäisessä toiminnassamme. 

 

Aimo Parkin viisi yhteiskuntavastuun tavoitetta.

Liikkuvuus

  • Tavoitteenamme on edistää ihmisten liikkuvuutta vastaamalla yhteiskunnan taloudellisiin ja ympäristöllisiin tarpeisiin.

Sijainti

  • Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme pysäköintipalveluja strategisesti tärkeillä sijanneilla.

Yhteisö

  • Tavoitteenamme on parantaa yrityksen kanssakäymistä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa sekä edistää heidän terveyttä ja turvallisuutta.

Taloudellinen vastuu

  • Tavoitteenamme on tarjota kustannustehokkaita pysäköintipaveluita vähentäen autoilusta aiheutuvaa haittaa yhteiskunnalle.

Ympäristö

  • Tavoitteenamme on huomioida ympäristölliset näkökohdat päivittäisessä toiminnassamme säästääksemme luonnonvaroja yhteiskunnassamme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan pysäköintilaitostemme, kalustojemme ja toimistojemme ympäristöystävällisyyttä. Edistämme ympäristöasioita myös asioidessamme eri avainsidosryhmiemme kanssa.
arrow
Online maksutavat
American Express
Maestro
Mastercard
VISA